Bioscoop

055

De eerste grote campagne-actie vandaag, in bioscoop Cinerama. We hebben een heleboel kaartjes opgekocht en via onder andere de minimawinkel verspreid, zodat kinderen die dat anders niet betalen kunnen, toch eens een film kunnen zien. Zo willen we de aandacht vragen voor armoede in de stad. Dat lukt. Niet alleen komen er meer kinderen dan waar we op gerekend hadden, ook de pers komt er in redelijk groten getale op af. Geslaagde middag dus.

Slimme moeders, met wie Kamerlid Ineke van Gent en lijsttrekker Orhan Kaya in gesprek gaan, vragen of dit soms een eenmalige verkiezingsstunt is. Dat is natuurlijk waar. Als kleine partij moeten we vier jaar sparen om in verkiezingstijd wat leuke dingen te kunnen doen. Maar we willen wel zorgen dat kinderen vaker leuke dingen kunnen doen. Door sport en cultuur toegankelijker te maken voor minima, bijvoorbeeld. Ieder jaar blijft 200 miljoen euro voor armoedebestrijding liggen, domweg omdat gemeenten te lui zijn om het uit te geven.