Wah Fook Wui

057

Opnieuw een debat, dit keer bij Wah Fook Wui, de stichting voor welzijnsbehartiging van Chinezen in Rotterdam. De discussie is geanimeerd, want ook de doorgaans weinig luidruchtige Chinezen merken dat ID-banen worden afgeschaft, dat hun Chinese school het moeilijk heeft, dat de jacht op illegale werknemers intimiderende trekjes heeft aangenomen, dat ouderen dreigen te vereenzamen. Daar willen ze van de dames en heren politici oplossingen voor horen.

Onderwijs en welzijn vormen minder mijn terrein dan de verhouding tussen kerk en overheid, waar het afgelopen maandag over ging. Gelukkig geldt dat, behalve voor wethouder Lucas Bolsius, ook voor de anderen, zodat ik makkelijk overeind blijf. Sterker nog, de vragen vanuit de Chinese gemeenschap passen precies in het GroenLinkse straatje. Ze moet vooral een omslag maken: niet zoeken naar financiering voor het Chinese welzijn in het algemeen, maar aansluiten bij bestaande structuren. Zo kan aansluiting bij de brede school goede mogelijkheden bieden voor de voortzetting van de Chinese school.

Na dik twee uur discussiëren is er lunch. Uiteraard. Mooie gelegenheid om nog wat verder te praten met mensen over onder meer de taken van de Kamer van Koophandel en de politieke betrokkenheid van Chinezen. En alweer een cadeautje: een boek over de geschiedenis van Wah Fook Wui.