We hebben een wethouder

092

Belletje van een journalist. Zeg, dat die Orhan Kaya nu wethouder voor GroenLinks is geworden, dat was nogal onverwacht, hoe is dat eigenlijk gegaan? Waren er soms een heleboel Turken komen opdagen bij de ledenvergadering? Helaas, geen Feijenoordse toestanden bij ons, moet ik hem teleurstellen. Orhan is gewoon op zijn kwaliteiten te elfder ure naar voren geschoven, omdat we integratie in de portefeuille kregen en dat nu eenmaal zijn speerpunt is.

GroenLinks Rotterdam is bij de vorige verkiezingen al streng geweest met de selectie. Niemand komt meer vanwege zijn leuke achterban op de lijst. Of anders gezegd: er is inmiddels zoveel allochtoon talent dat een politieke partij bij het werven van kandidaten niet meer terug hoeft te vallen op de traditionele leiders van de groep.

Maar eh, heeft het feit dat Orhan allochtoon is, dan helemaal niet meegespeeld? Natuurlijk wel, maar op een heel andere manier. Zoals Ahmed Aboutaleb in Amsterdam heeft aangetoond, geeft het meerwaarde dat een allochtoon de integratieportefeuille in handen heeft. Hij heeft enerzijds een voorbeeldfunctie en kan tegelijkertijd weigerachtigen stevig aanpakken zonder zijn geloofwaardigheid te verliezen. Donderdag presentatie van het nieuwe college, een week later de formele installatie. Inshallah.