Enquêtegolfje

109

Bel mij onder etenstijd met een vragenlijstje en je krijgt nul op het rekest, maar stuur mij een formulier toe en ik ben altijd bereid er bij het ontbijt even naar te kijken. Twee keer zelfs in de afgelopen week. Eerst kwam het RIVM met een vraag over mijn beleving van mijn leefomgeving, waarbij het voor een belangrijk deel geluidsoverlast door verkeer ging. Vandaag heb ik een enquête van DCMR ingevuld over risicobeleving. Daarbij bedoelen ze dan vrachtwagens met gevaarlijke stoffen die op mijn stoep omkantelen, een enorme fik of terroristen die van boem gaan.

Helaas was geen van beide vragenstellers echt geïnteresseerd in mijn beleving van de beroerdste omgevingsfactor, namelijk de luchtkwaliteit. Het meetstation van DCMR in Rotterdam noord meldt voor de afgelopen week veel fijnstof, met een piek naar ‘slecht’. Stikstofoxiden: niet best. Tolueen: ook regelmatig in het oranje. Alleen ozon blijft consequent in het veilige gebied. Het is vandaag een mooie dag, maar ik heb de Erasmusbrug vanuit mijn werkkamer wel eens helderder zien liggen.