Campagnemateriaal

146

Om de een of andere reden wordt het nieuwe campagnemateriaal van GroenLinks landelijk door de afdelingen altijd met angst en beven tegemoet gezien. Zal de naam van de partij er duidelijk op staan? Is de slogan begrijpelijk?

Welnu, afgelopen zaterdag werd een en ander onthuld. De slogan was al bekend: groei mee. Een mooie, positieve boodschap. De beeldposters zijn aansprekend: reuzen in een landschap kaarten een van de drie thema’s aan, groen, sociaal en tolerantie. De tekstposters bevatten nog wat schoonheidsfoutjes. Groene teksten op een rode ondergrond zijn niet contrastrijk genoeg. Dat gaat dus waarschijnlijk wit worden.

Een probleem zie ik in de teksten. Het zijn bijna allemaal doordenkertjes, waarvan sommige behoorlijk ongelukkig. Partijleden die bekend zijn met het gedachtengoed, vinden ze ongetwijfeld spitsvondig. Maar als je niet doordenkt, kan de partij voor onbegrijpelijk of zelfs dom versleten worden. GroenLinks zal ook jongeren aow geven, stelt een van de teksten. Een van de posters is zelfs potentieel beledigend voor landgenoten van Arabische afkomst. Hopelijk wordt daar ook nog even over doorgedacht.