Collegeprogramma

148

Ik zou liegen als ik zei dat ik meteen warm werd van de berichten over het collegeprogramma. Na lezing van het volledige programma ben ik wat optimistischer. Om Leefbaar Rotterdam de wind uit de zeilen te nemen wordt er veel poeha gemaakt over de niet zo heel bijzondere veiligheidsparagraaf. Daarachter gaan echter veel waardevolle initiatieven schuil.

De 200 miljoen euro voor sociale participatie uit het coalitieakkoord is gevonden. De helft daarvan komt uit structurele middelen. De milieuambities zijn omhoog geschroefd. Rotterdam wil een topper worden in de ranking van Natuur en Milieu. Al met al zit er voor GroenLinks meer dan genoeg in om deelname aan dit college te rechtvaardigen.

Over cultuur wordt weinig gezegd, behalve dat het heel belangrijk is. Het enige concrete is de reservering van geld voor de bouw van een nieuw urban podium. Toch een beetje raar als de problemen in de popsector nu juist aangeven dat er een zalenoverschot is. Het probleem zit in gebrek aan programmeringsgeld, niet aan beton. Benieuwd hoe dat uitgewerkt gaat worden.