Elektromagnetisme, altijd lastig

142

GroenLinks-wethouder Berry van Rijswijk in Sittard-Geleen houdt zijn poot stijf: het is niet gevaarlijk om een school te vestigen pal onder hoogspanningsdraden. Nu kan ik enige luchtigheid over de gevaren van elektromagnetisme wel waarderen (zie de post van 8 september), maar je kunt natuurlijk ook overdrijven.

Enig verband tussen lichamelijke klachten en umts-masten is namelijk nooit aangetoond, maar voor hoogspanningsmasten en kinderleukemie geldt dat wel. Bij veldsterkten boven de 0,4 tesla (en daar is hier sprake van) is de kans op leukemie een fractie hoger. Dat suggereert statistisch onderzoek. Of dat ook een oorzakelijk verband betekent, staat niet vast. Het kan ook nog toeval zijn.

Berry heeft dus gelijk dat hij zijn plan wil doorzetten, maar helemaal ontkennen dat er iets aan de hand is, is onverstandig, want een kleine onzekerheid bestaat wel degelijk. Alleen zijn er ook andere, veel grotere onzekerheden.

De school ligt nu in Sittard zelf, terwijl de nieuwe locatie in het dorp Guttecoven ligt. Ik durf te wedden dat zowel de luchtkwaliteit als de verkeersveiligheid daar op een hoger plan ligt. Goede kans dat de gezondheidsrisico’s voor de kinderen per saldo omlaag gaan. Maar ja, het kwaad van dat mysterieuze elektromagnetisme is natuurlijk veel interessanter om door geobsedeerd te raken.