Groei mee

134

Zo, ik heb ‘Groei mee’ eens wat beter doorgenomen en ga daar voor de verandering een lange post aan wijden. Je moet tenslotte wat als je afdeling zich niet met landelijke zaken onledig houdt (we hebben het hier in Rotterdam druk genoeg met onszelf).

Uiteraard ben ik begonnen met de visietekst, maar dat was zo’n aaneenschakeling van politiek correcte statements dat ik snel doorgegaan ben naar de punten. Iedere muggenzifter kan wel punten vinden die er niet in staan en ‘toch niet mogen ontbreken in het programma van GroenLinks’, maar ik vind het redelijk compleet ogen, met een accent op die onderwerpen die andere partijen ook belangrijk vinden en die dus een rol gaan spelen in de debatten.

Gewoontegetrouw haalt GroenLinks net iets meer overhoop dan andere gevestigde partijen en straalt het ook iets meer vertrouwen in de mensheid uit, waarbij de grenzen van de naïviteit soms nadrukkelijk in beeld komen. Bij twee punten in de financiële paragraaf gingen mijn wenkbrauwen omhoog.

Wat ik mij ten eerste afvraag is of de aftopping van pensioensparen op 1,5 keer modaal helemaal doordacht is. Het werkt waarschijnlijk goed voor werknemers met een gelijkmatige pensioensopbouw, maar allicht niet voor kleine ondernemers en freelancers voor wie de pensioensopbouw afhangt van hoeveel ze in dat jaar verdiend hebben. En ik vraag me af hoe dit uitwerkt in combinatie met fiscalisering van de aow. Als je dit tegelijkertijd gaat doen, zijn er groepen mensen die totaal het zicht verliezen op wat ze later te besteden hebben.
  • Tweede opmerking: grosso modo levert het hoger onderwijs weer honderden miljoenen in ten gunste van basis- en middelbaar onderwijs. Dat is eigenlijk alleen mogelijk als je ook het lef hebt om de toegang tot dat hogere onderwijs te beperken. Anders komt de kwaliteit echt in het geding.
  • Ten slotte vraag ik me af hoeveel ambtenaren er nodig zijn om al dit uitgedachte beleid te implementeren en hoe een ‘kort en bondig’ regeerakkoord eruit ziet als het GroenLinks verkiezingsprogramma al bijna veertig pagina’s beslaat.