Dag met het handje

170

Nog even over de handjesweigeraar. Blijkens zijn optreden op televisie en uitspraken in de krant (“Kent u Rosa Parks? … Dat was een zwarte vrouw die wereldberoemd is geworden omdat ze weigerde haar plaats in de bus af te staan aan een blanke medepassagier”) heeft zijn actie meer te maken met een messiascomplex of ongewoon groot ego dan met gelovigheid.

Maar ondertussen houdt hij de gemoederen goed bezig, blijkens de aantallen reacties op bijvoorbeeld AD (244) en GeenStijl (365). Ik mis alleen de kamervragen. Dat maakt de ‘schandalige behandeling’ van Faizel Enait vooralsnog van geringere importantie dan het overgewaaide Lingo-stormpje.