Elektromagnetisme, altijd lastig (3)

166

De mastenvrees heeft weer toegeslagen, ditmaal in Meppel. GroenLinkser Willem van Esch sprak onder andere de woorden: “Volgens de Nederlands Gezondheidsraad is 2100 MHZ toelaatbaar. Geen enkele land gaat zo ver. België bijvoorbeeld heeft de norm 800 maal lager!” Als ingenieur heb ik geen flauw idee wat hij hier bedoelt, maar het klinkt dreigend.

In den lande keren steeds meer GroenLinks afdelingen zich tegen UMTS-masten, meestal middels argumenten met een hoog Jomanda-gehalte. Zoals uit de betogen van de Meppelaars blijkt, is het inmiddels een zichzelf vermenigvuldigend verschijnsel geworden. Men wil de masten niet, omdat anderen ze niet willen. Kortom, felicitaties mogen uitgaan naar de campagne Stop UMTS, het zenuwcentrum van de hysterie.

De ironie blijft natuurlijk dat het stoppen van nieuwe masten extra risico’s met zich meebrengt voor mensen die in de buurt van bestaande masten wonen. Lees een eerder logje in het kort hoe dat komt of hier een uitgebreidere weerlegging van de nonsens.