GroenLinks rukt aan het stuur

177

Als altijd heeft het Centraal Plan Bureau de verkiezingsprogramma’s doorgerekend. Vanwege de vervroegde verkiezingen was er helaas geen tijd om ook de milieu-effecten mee te nemen.

Ik heb het even vlug doorgekeken en wat blijkt: GroenLinks is de partij die verreweg het hardst aan het stuur rukt, dat wil zeggen de grootste economische veranderingen wil doorvoeren. Dat blijkt per saldo niet verkeerd voor de werkgelegenheid, de koopkracht en de overheidsfinanciën. Al waarschuwt het CPB wel dat GroenLinks her en der zo radikaal is dat de modellen misschien niet meer goed werken.

Opvallend is vooral dat de PvdA de overheidsfinanciën niet goed op orde krijgt, wat merkwaardig is voor een partij die onder leiding staat van een voormalig staatssecretaris van financiën. Over het algemeen lijken de kolommetjes van PvdA en CDA echter zoveel op elkaar dat in elk geval het financieel-economische beleid geen struikelblok mag zijn bij de coalitie-onderhandelingen.