Met gebroken voeten op straat gezet (2)

194

In vervolg op het eerdere nieuws mailde Cor Offman me: “In aanvulling op mijn verhaal kan ik je melden dat de man vanmorgen is geopereerd. Gisteren werd bij de controle op de poli geconstateerd dat hij een infectie heeft opgelopen. Te vroegtijdig wegsturen kan dus vervelende consequenties hebben, ook voor het ziekenhuis, want nu zal hij weer een aantal ligdagen kosten.

Ik wil overigens niet de indruk wekken dat het bij het AMC overal kommer en kwel zou zijn. Gelukkig kan ik ook melden dat een doodzieke West-Afrikaanse man met hiv op heel korte termijn door de internist kon worden gezien en dat het dankzij de verstrekte medicatie weer een stuk beter met hem gaat. Dankzij het Aidsfonds krijgt hij een financiële ondersteuning en loopt er inmiddels een aanvraag voor een verblijfsvergunning op grond van medische noodzaak. Nu hangt het van Verdonk of haar opvolger af of hij de noodzakelijk medische behandeling in Nederland mag voortzetten.

Het gevaar bestaat dat de zogeheten onafhankelijke arts van het BMA (Bureau Medische Advisering) aan de IND rapporteert dat in het land van herkomst, ergens in een privé kliniek wel medicatie beschikbaar is. Maar ze geven geen oordeel over de vraag of de medicatie én de zorg voor de man beschikbaar zou kunnen komen en betaalbaar zou kunnen zijn. Over zijn situatie, vergelijkbaar met die van vele anderen, zendt de AVRO op 25 november een documentaire uit, Ned. 2, 17.05 uur.

Vandaag komt op mijn spreekuur ook een voormalige ‘witte’ illegaal binnen. Weggestuurd door het OLVG, een ander Amsterdams ziekenhuis. De specialist weigert de man (spataderen, pijn in het onderbeen, doof gevoel) verder te helpen, omdat hij niet kan betalen voor de behandeling. De term er wordt alleen behandeld als iets ‘absoluut medisch noodzakelijk’ is, wordt gebruikt om zorg te weigeren die aan jou en mij, als verzekerde patiënten wél wordt gegeven. De poli-medewerkster zei dat het min of meer om een cosmetische ingreep zou gaan. Alsof het om liposuctie of een penisvergroting zou gaan.”