Kernenergie is wél een oplossing

230

“Kernenergie is geen oplossing voor het klimaatprobleem” stelt de fractie van GroenLinks in een persbericht. Dat klopt natuurlijk niet. Kernenergie is wel degelijk een oplossing voor het klimaatprobleem. Het heeft alleen andere ernstige nadelen, met name afval dat miljoenen jaren gevaarlijk blijft. Daarom is het op de korte termijn geen optie en het is goed dat de Tweede Kamer dat vastlegt.

Maar de visie van de Taskforce Energietransitie, waarop de fractie reageert, loopt tot 2050. Dat is een termijn waarop het afvalprobleem zo ingeperkt kan zijn (actueel overzicht van de technologie) dat de afweging anders uitvalt. Duurzame energievormen hebben uiteraard de voorkeur, maar als de groeiende wereldbevolking het daar niet mee redt – geen onwaarschijnlijk scenario – moeten de alternatieven niet stuiten op ekodogma’s uit 2006.