Nighttown vs Waterfront

252

Vanmiddag behandelt de raadscommissie jeugd, onderwijs en cultuur de toekomst van Nighttown en Waterfront. Het voorstel luidt om de miljoen euro die gereserveerd was voor de verbouwing van Nighttown in te trekken. Van het geld wordt 400.000 bestemd voor de doorstart van het podium en 230.000 voor de reorganisatie van Waterfront. De rest wordt later verdeeld.

Hoewel Waterfront en Nighttown hier in zekere zin tegenover elkaar staan, wordt er ook samengewerkt. Zolang het pand van Nighttown dicht zit, host Waterfront bijvoorbeeld verschillende concerten van de programmeringsstichting Live at Nighttown. De laatste voldoet zo aan zijn subsidieverplichtingen en Waterfront haalt extra omzet.

De vraag is wel hoe het in de toekomst verder moet. Als Nighttown weer open gaat, zou wel eens een stevige slag om de concertbezoeker kunnen uitbreken. Beide podia worstelen immers al jaren met bezoekersaantallen en het is de vraag of er uiteindelijk voor allebei plek is. Op middellange termijn is unilocatie dan ook een streven van de gemeente.

Ondertussen is het doek gevallen voor Prachtig, het café annex concertzaal onder de Erasmusbrug dat nooit goed van de grond kwam (omdat de tram er steeds luidruchtig overheen dendert). Zo zit de gemeente weer met een lege zaal op een mooie maar minder handige locatie. Misschien iets voor Baroeg?

Update na afloop: de raadsleden zijn nog niet echt overtuigd dat Waterfront en Nighttown het geld verdienen, maar sturen het voorstel wel door ter behandeling in de gemeenteraad van 25 januari.