Cultuur en participatie

311

Toen GroenLinks in het Rotterdamse college de portefeuilles participatie en cultuur kreeg, zag het daar prachtige mogelijkheden tot kruisbestuiving van de beide velden. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur kreeg opdracht hierover te adviseren.

Niet teveel van voorstellen, zegt de raad nu. Participatiebevordering is vooral mogelijk op het niveau van welzijns- en opbouwwerk, de gemeenschapskunst. ‘De culturele sector is daar echter niet sterk bij betrokken’, stelt de nota. Tsja, zo’n advies maakt het voeren van beleid er natuurlijk niet eenvoudiger op.