Het wordt vier

327

Meteen maar even een correctie op de vorige post. Die had ik gebaseerd op landelijke stempercentages, maar het zijn uiteindelijk de leden van de provinciale staten die de Eerste Kamer kiezen. Voor een zetel in de senaat zijn 7,5 zetels in de provincie nodig. Hieronder een tabelletje met de zetelverdeling van alle provincies opgeteld (CU-SGP gecombineerd, omdat ze in twee provincies een gezamenlijke lijst hebben):

GroenLinks komt dus echt tekort voor een vijfde zetel. Wel gaat het CDA nog twee zetels achteruit ten opzichte van de prognose, ten gunste van CU-SGP. De coalitie houdt een meerderheid.