Burgers zijn minkukels

356

De meerderheid van de Nederlandse parlementariërs vindt dat de kloof tussen burger en politiek mede door die burger zelf veroorzaakt wordt. De media krijgen ook nog een zwarte piet toegeschoven. Kortom, het institutionele wantrouwen van burgers jegens politici wordt met gelijke munt terug betaald.

Terecht, zou ik zeggen. Wie zijn stem bepaalt op basis van een paar slogans of het gezicht van de lijsttrekker, vraagt er gewoon om niet serieus genomen te worden. Journalisten gaan mee in die oppervlakkigheid en politici van de weeromstuit ook. Het is een vicieuze cirkel die nauwelijks te stoppen valt, omdat de maatschappij nu eenmaal niet meer maakbaar is.

Het populisme heeft de toekomst. Partijen die daarin niet mee willen gaan, zijn ten dode opgeschreven. Geen constatering waar ik vrolijk van word, maar het is niet anders.