Onmiddellijk royeren

430

Herman Meijer was vooraf niet geheel gerust op zijn senaatsplek. Het hing op één stem en hij was bang voor een dissident ‘dier’ van de PvdD. Maar hij kreeg dus een mes in zijn rug van een partijgenoot, want als iemand zijn stemformulier zo verkeerd invult, dan doe je het bewust.

Allicht wilde ook dit statenlid als zelfbenoemd vertolker van het gesundenes GroenLinkses Volksempfinden een waarschuwing aan de partijtop geven. Partijvoorzitter Henk Nijhof kondigt een diepgaand onderzoek en gesprek aan. Als de eerste impressie klopt, kan na dit gesprek de royementsbrief de deur uit.

Dan krijgen we vast wel weer geëmmer dat je binnen GroenLinks geen dissidente geluiden mag laten horen en dat de statuten niet democratisch genoeg zijn vastgesteld, dus dat het ernstig schaden van het partijbelang geen reden mag zijn voor royement. Welnu, ik ben ook lid en ik vind van wel. Ophoepelen!