Royeren, hoe doe je dat?

433

Voordat de Wet van Godwin in werking treedt, heb ik het schuim maar van mijn mond geveegd. Let op, iedereen, ik ga mij van mijn genuanceerde kant laten zien.

Als voorzitter van de functioneringscommissie heb ik in de vorige raadsperiode in Rotterdam twee keer een proces in gang gezet dat tot een royement geleid heeft. In een geval betrof het twee raadsleden wier onderlinge wrijving de raadsfractie lam legde. Het andere geval was een deelraadslid dat wegens intimiderend gedrag jegens ambtenaren een verbod had gekregen om nog langer het deelgemeentekantoor te betreden.

In beide gevallen heeft mijn commissie na ettelijke gesprekken de conclusie getrokken dat reparatie niet meer mogelijk was en het bestuur geadviseerd maatregelen te nemen. Daarop heeft het bestuur een vertrouwenscommissie ingesteld, die alle betrokkenen hoorde en de conclusie van de functioneringscommissie bevestigde. Tenslotte is het aan de ledenvergadering voorgelegd, die drie mensen heeft verzocht hun zetel in te leveren. Twee van hen zijn voor zichzelf verder gegaan en toen automatisch door het afdelingsbestuur voor royement voorgedragen bij het partijbestuur. Dat is gebeurd.

Het voordeel van zo’n functioneringscommissie is dat er een duidelijke eisende partij bestaat. Het afdelingsbestuur kan zich daardoor veel neutraler als procesbegeleider opstellen. De beschuldigde weet ook precies wat de uiterste consequentie is van het proces dat door de functioneringscommissie wordt ingezet. Het is geen rol waar ik grote populariteit aan heb overgehouden, maar ik ben nu eenmaal niet van pappen en nathouden.

Op landelijk niveau hebben we zo’n commissie niet, waardoor het partijbestuur de aftrap moet geven. In de zaak Pormes hebben we gezien tot wat voor verwarring van rollen dat leidt. Voor akkefietjes op het snijvlak van provinciaal en landelijk, zoals nu rond de senaatsverkiezingen, hebben we geen procedures. Dat wordt improviseren. Ik durf wel te garanderen dat iemand ergens een reden gaat verzinnen waarom het partijbestuur onzorgvuldig gehandeld heeft. Daarom vind ik het goed dat sommige leden zich nu als eisende partij opstellen. Het geeft de zaak een noodzakelijke urgentie mee.