SVZV wint Ab Harrewijn Prijs 2007

402

De Ab Harrewijn Prijs 2007 is gewonnen door de Steungroep Vrouwen zonder Verblijfsvergunning uit Amsterdam. Paul Rosenmöller zei namens de jury onder meer het volgende:

“De steungroep ontfermt zich over vrouwen die zich om wat voor redenen ook zonder verblijfsvergunning in Nederland bevinden. Het politieke klimaat neigt ertoe hen aan hun lot over te laten, zelfs vijandig te bejegenen, omdat ‘ze immers zelf hierheen gekomen zijn’. Terwijl het vaak genoeg gaat om slachtoffers van vrouwenhandel of vrouwen die huiselijk geweld ontvluchten. De steungroep biedt echter evengoed hulp aan vrouwen die om sociaal-economische redenen naar Nederland zijn gekomen.”

“De jury waardeert de combinatie van principiële stellingname – iedereen heeft recht op bepaalde basisvoorzieningen ongeacht haar documenten – met praktische hulp, van assistentie bij het invullen van formulieren tot het vinden van onderkomen. Dat de vrijwilligers van de Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning dit uitgebreide initiatief nu al meer dan tien jaar volhouden is des te meer bewonderenswaardig.”

Tessel Pauli en Paul Rosenmöller

Meer informatie op de site van de Ab Harrewijn Prijs.