Kiezers zijn idioten

465

Geef maar toe, dames en heren politici, diep in uw hart heeft u altijd gedacht dat kiezers idioten zijn die erom vragen bedot te worden met bizarre beloften en valse voorstellingen van zaken. Dat mag u nog steeds niet hardop zeggen, maar u hoeft zich voor die gedachte niet langer te schamen. Het is namelijk waar.

In zijn onlangs verschenen boek ‘The myth of the rational voter’ doet econoom Bryan Caplan haarfijn uit de doeken hoe misconcepties over de economie ertoe leiden dat kiezers behoefte hebben aan irrationeel beleid.

De belangrijkste misconcepties zijn: onbegrip dat marktwerking grosso modo leidt tot publieke voordelen (omdat slechte monopolistische dienstverleners niet afgestraft kunnen worden), weerzin tegen interacties met het buitenland (terwijl handel, gastarbeid en offshoring ervoor zorgen dat iedereen doet wat hij het beste kan, waardoor de productie stijgt), en de gedachte dat welvaart wordt gecreëerd door werkgelegenheid in plaats van door productie (de hele westerse welvaart is gebaseerd op een steeds hogere productie per arbeider, niet op het aan de slag houden van zoveel mogelijk arbeiders).

Kortom, een fijn boek voor rationele kiezers die af en toe in de verleiding komen om SP te stemmen.