Politburo Zuid-Holland denkt met u mee

473

Als we het nou heel erg cryptisch agenderen, moet het provinciale bestuur van GroenLinks Zuid Holland gedacht hebben, en dan ook nog eens de vergadering verplaatsen en de agenda volproppen en laat toesturen, valt het misschien niet op dat er een motie van afkeuring jegens de fractie besproken moet worden.

Wat? Die motie meesturen? Nou nou, zo’n relevant stuk is dat toch niet? Het gaat tenslotte alleen maar over achteruitkijken, gedane zaken nemen geen keer, zeker niet als bestuur en fractie samen besloten hebben dat het goed is zo. Wat zegt u? Statuten? Ach, u weet hoe wij daarover denken.

Zeg, waar zullen we die vergadering eigenlijk doen? Den Haag! Nee, dat gaat een beetje opvallen, gezien onze samenstelling. Waar kunnen we verder nog veel vriendjes mobiliseren? Leiden! Goed idee! Dat ligt ook lekker ver weg van Rotterdam en Gouda.