Kandidaten en procedures

534

Veel usual suspects bij de tentdiscussie over verkiezingsprocedures, een onderwerp dat vooral in de belangstelling staat als er zojuist iets mis is gegaan. Dat was nu niet het geval. Ik had deze sessie mede voorbereid, maar zat uiteindelijk met een grieperig hoofd wat voor me uit te staren, warrig niet thuis gevend op momenten dat er iets van mij verwacht werd.

Toch leverde het nieuwe inzichten op, bijvoorbeeld het idee om een conceptlijst te laten samenstellen via een raadgevend referendum, waarna een congres de puntjes op de i zet, bijvoorbeeld om de diversiteit van de lijst te verbeteren. Ook hier vielen echter twee tegengestelde geluiden te bespeuren: sommigen pleitten voor een sterkere rol van de kandidatencommissie, anderen willen dat juist niet.

Ik kan me goed voorstellen dat we hier als panel hoogstens wat sleutelen aan de formele procedures (iedereen lijkt van het uitsluitingsrecht van de kandidatencommissie af te willen), maar dat we vooral een aantal scenario’s opstellen voor lokale en provinciale afdelingen, met verschillende mogelijkheden om, afhankelijk van omstandigheden, tot een goede lijst te komen.