Meer regie van onderop

533

Het is binnen GroenLinks natuurlijk een beetje een gniffelonderwerp, leiderschap, want ja, dat is nu eenmaal iets dat we eerder gedogen dan voorstaan, maar toch slaagde een volle tent erin om er ongeneerd over te discussiëren – met de nodige VVD-grappen tussendoor, dat wel.

Sommigen pleitten voor meer regie van bovenaf om de effectiviteit van de partij te verhogen, anderen wilden juist de zeggenschap van de basis sterker verankeren. Femke Halsema betoogde hartstochtelijk dat zij het verdiende gewantrouwd te worden. Maar of dat wantrouwen asjeblieft een beetje flexibel kon zijn, zodat haar tegenargumenten niet van een teflonlaag van onverzettelijkheid zouden afglijden.

Het subpanel organisatie in vergadering bijeen

Tsja, wat moet je daar nou mee als panellid partijtoekomst? Het is onmogelijk hier een consensus uit te destilleren. Het beste wat we kunnen doen is een aantal heldere alternatieven om aan het congres voor te leggen.