Een weekend op twee a4’tjes

562

Gisteravond was de eerste vergadering van het subpanel organisatie sinds het debatweekend. Dankzij hard werk van het partijbureau (dank en hulde) waren de daar aangeroerde thema’s teruggebracht tot twee velletjes, verdeeld over zeven onderwerpen. We hopen daarmee de inbreng van de leden recht te doen. De lijst hebben we aangevuld met een eigen brainstorm.

Het is lastig vergaderen met vijftien man om tafel. Ik heb niet de indruk dat de ideeën mijlenver uiteen lopen, maar iedereen legt zijn eigen accenten en geeft daarom de voorkeur aan een andere indeling van de onderwerpen, die sowieso allemaal aan elkaar raken: betrekken van leden, aanboren van expertise, formele verantwoordingsstructuur, vaststellen van programma’s en kandidatenlijsten, noem maar op.

We beginnen van de spuifase nu langzaam naar de focusfase toe te werken. In kleinere clubjes gaan we nu de verschillende onderwerpen uitwerken, met name om de dilemma’s scherp te stellen, nog niet om antwoorden te verzinnen. In het voorjaar is het de bedoeling via een aantal regiobijeenkomsten te zien of de speerpunten die we eruit gepikt hebben, aanslaan. Daarmee gaan we dan aan de slag om alternatieven te ontwikkelen, waarover het congres dan uiteindelijk mag beslissen.