Lullo wordt dubbel gepakt

578

Nederland telt twee grote directe subsidies die bovenmatig ten goede komen aan de bovenkant van de samenleving: de hypotheekrente-aftrek en de studiefinanciering. Allebei afschaffen, zeggen respectievelijk de VROM-raad en minister Plasterk.

De hypotheekrente-aftrek is zo’n hete aardappel die eindeloos doorgeschoven wordt, maar waarvan iedereen met verstand van zaken al lang weet dat hij eens geslikt zal moeten worden.

Voor de stufi, met name de basisbeurs, ligt dat minder voor de hand. In de praktijk is het al zo dat arme studenten moeten lenen om hun studie te betalen. Afschaffing van de basisbeurs betekent dat zij meer moeten lenen, maar als de afbetalingsregeling ook soepeler wordt, wordt de psychologische drempel niet noemenswaardig hoger. Het is vooral voor de rijkere studenten dat de klap hard aan kan komen, misschien niet eens zozeer financieel als wel psychologisch.