Geert Spielberg, Geert Clooney of Geert Crichton?

624

Zoals vermoedelijk heel politiek Nederland zit ik met een prangende vraag: gaat Geert de film zelf regisseren, speelt hij de hoofdrol of houdt hij het bij het scenario? Ik hoop eigenlijk alle drie, al was het maar omdat dat weer scheelt in de kosten voor persoonsbeveiliging. Ik stel me zo voor dat Geert hem opneemt met zijn webcam en dan op youtube zet.

We zien een kale ruimte, vermoedelijk ergens in kamp Zeist. Er klinkt gestommel. Een man met een blonde tulband komt binnen, zich bedienend van een fascistisch loopje, al zit er ook een element van John Cleese in. Dreigend nadert hij de camera, ondertussen “Allah Mohammed Jihad Koran” schreeuwend, want dat zijn de enige Arabische woorden die hij kent.

Een klein mannetje, in wie sommigen Danny de Vito menen te herkennen en anderen Dion Graus, voegt zich bij de tulband. Hij draagt iets dat verdacht veel wegheeft van een bomgordel en zegt op de kruiperige manier van een onderknuppel tegen zijn baas: “Ik heb de explosieven het land binnen gesmokkeld onder mijn burka, meester.”

“Dat is mooi”, zegt de snoodaard, het archetype van de eeuwige moslim, een blik in de camera werpend die niet veel goeds belooft. “Ga je maar in naam van Allah op het Binnenhof opblazen.”

Danny/Dion huppelt heen. Off screen horen we een enorme explosie, alsof er wel tien rotjes tegelijk worden afgestreken. “Ha, zo boeten de ongelovigen, die zo dom zijn dat ze de ware bedoelingen van alle moslims niet begrijpen”, spreekt tulbandman. Na zijn naargeestige lach valt er een stilte, waarop de acteur zich bekend maakt als Geert Wilders. Plechtig spreek hij: “Hier moet een halt aan komen, in naam van de boom van Anne Frank.”

Einde. Aftiteling. Applaus.