Keer Wilders de linker wang toe

604

Graag even uw aandacht voor het volgende: “Geert Wilders roept op tot een Koranverbod in Nederland. De Koran is voor moslims wat de Thora en Talmud is voor joden of de Bijbel voor christenen. Hij wil moslims in Nederland de bron van hun zingeving en geloof ontnemen.”

“Geert Wilders is in Nederland het toonbeeld van een misinterpretatie van de joods-christelijke traditie waar hij voor meent op te komen. Een van de pijlers van deze traditie is niet angst, maar liefde en dus een gastvrije bejegening van vreemdelingen in ons midden. Nederland heeft bovendien als natie een traditie van vrijzinnigheid en tolerantie die hervonden moet worden in plaats van aangevallen.”

Keer Wilders de linker wang toe