School krijgt boete wegens excellentie

627

In mijn tijd op het Christelijk Gymnasium Utrecht, inmiddels twintig jaar geleden, moesten wij lachen om het centraal schriftelijk eindexamen. Na de schoolonderzoeken was dat een koekie, een leuke manier om je cijfers nog wat op te vijzelen. Ze konden op het ministerie van alles verzinnen, op het CGU hadden we onze eigen normen. Dat is kennelijk nog steeds zo, want de onderwijsinspectie kwam in het voorjaar langs en noteerde:

“Met de hoge cijfers voor het eindexamen en de goede doorstroom van leerlingen in de bovenbouw behoort de school tot de best presterende scholen van ons land. De intellectuele vermogens van de leerlingen in combinatie met de gedegen pedagogisch-didactische aanpak van de docenten leveren daartoe een belangrijke bijdrage.”

Helaas moest de inspectie ook nog iets anders constateren: “Veel leerlingen van het Christelijk Gymnasium hebben minder tijd dan de gemiddelde leerling nodig voor het beheersen van de beoogde kennis en vaardigheden. Zij ervaren de door overheid gestelde eisen ten aanzien van de te volgen lesuren als knellend en weinig effectief. Met name geldt dit voor de bovenbouw, waar de schoolleiding op dit moment er niet in slaagt om de leerlingen 1000 klokuren per jaar onder begeleiding onderwijs te laten volgen. Voor zolang de overheid dit eist, zal zij zich echter aan deze verplichting moeten houden.”

Kortom: het CGU kreeg een boete. En gaf de leerlingen eergisteren een brief mee die net niet oproept tot staking.