We hebben een cordonnetje, olé olé olé

609

“Ha, ha, HA! Yes! Yessss! YESSSS!”
“Wat is er, Geert, je kijkt zo opgetogen.”
“Ik heb jullie te pakken, dit is een cordon sanitaire.”
“Stel je niet zo aan, we weigeren gewoon te praten over één ongrondwettig voorstel.”
“Neehee, het is een cordon sanitaire. Jullie willen niet meer met mij praten.”
“Jawel hoor, alleen niet hierover.”
“Niks d’r van, dit is wel degelijk een cordon sanitaire. Cordon sanitèhèr, olé olé olé, cordon sanitèhèr, cordonnetje, cordonnetje, olé.”