25 Jaar Waterfront

674

Gisteravond hebben we met het Waterfront-bestuur afscheid genomen van Corrie Wolfs, die het na 25 jaar welletjes vond. Ze werkte in 1982 bij de gemeentelijke dienst kunst, toen een ongecoördineerde creatieveling binnen kwam waaien met het idee om een centrum te starten waar muzikanten konden oefenen, elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Uiteindelijk schreef ze zelf in haar vrije tijd het voorstel, dat ze vervolgens zelf moest beoordelen.

Het muzikantencentrum kwam er uiteindelijk, maar niet uit de kunstpot, want de gemeente had indertijd helemaal geen beleid op popgebied. Wel was jeugdbeleid in opkomst, zodat het centrum er kwam als een werkgelegenheidsproject. De creatieveling die geen voorstel kon schrijven, werd directeur, wat misschien niet zo’n gelukkige keus was. Corrie werd gevraagd voor het bestuur en hield dat onder verschillende ambtelijke petten twintig jaar vol. Verder draaide het centrum op vrijwilligers en dienstweigeraars. Toen de dienstplicht werd afgeschaft, kwamen de melkertbanen en later de id-banen.

Het centrum, dat na enige tijd Via Ritmo ging heten, zat indertijd in wat nu de kantoren van Waterfront zijn. De medewerkers deden niet zoveel, behalve zo af en toe met de kas ervandoor gaan. Maar goed, zoveel zat daar toch niet in. De tent dreef op vrijwilligers en gesubsidieerde arbeid. Begin jaren negentig begon politiek het idee te leven dat verschillende popclubjes maar samen moesten gaan tot en groot muzikantencentrum, inclusief podium. In 2000 was dat eindelijk gelukt en ontstond Waterfront uit Via Ritmo en het reizende podium De Vlerk.

Toen twee jaar geleden de id-banen werden afgeschaft, leek het einde weer eens nabij. De financiële problemen waren huizenhoog. Als kersverse voorzitter had ik wel wat houvast aan Corries twinkelende ogen en de laconieke opmerking ‘dat is toch altijd zo geweest’, als zich weer eens een ramp had voorgedaan. Na een harde saneringsronde kan Waterfront inmiddels zonder gesubisidieerde arbeid en klimt het ook voorzichtig uit het financiële dal. Maar Corrie vond het wel mooi geweest.