Verklaring van het lid Wilders

689

“Dames en heren van de pers, het is een schandaal dat mijn film in Nederland niet te zien zal zijn. Ik heb hiertoe zelf besloten, vanwege alle stemmingmakerij die mij ten deel gevallen is. Miljoenen moslims wereldwijd staan met sabels en bommen aan de poorten van de Nederlandse ambassades. Het toont eens temeer aan met welk een gevaarlijke lieden wij hier te maken hebben.”

“In de Metro van hedenochtend kondigt mijn abjecte collega Dibi aan ook met een film te komen. Naar aanleiding van zijn uitspraken wil ik benadrukken dat ik als klein jongetje niet gepest ben door kutmarokkaantjes. Ik werd gedemoniseerd. En dat word ik nog steeds.”

“Ehm, pardon, ik liet me even afleiden, waar was ik gebleven, o ja, sabels en bommen. Welnu, ik heb besloten de vertoning van mijn film uit te stellen tot een nader tijdstip. Dan zal ik opnieuw bepalen of de algehele paniek eromheen proporties heeft aangenomen die vertoning onmogelijk maken. De vrijheid van meningsuiting is een zware slag toegebracht. Hopelijk opent dit Nederland eindelijk de ogen.”