Toekomst GroenLinks: congres afschaffen

712

In de toekomstcommissie van GroenLinks passeren ook radicale ideeën de revu. Een daarvan is het afschaffen van het congres als besluitvormend orgaan. Besluiten nemen doen we voortaan via internet.

Waarom? Stemmingen over kandidaten en programma’s ontaarden vaak in een ware uitsputtingsslag met steeds minder mensen in de zaal. Via internet kunnen veel meer mensen deelnemen. De pleitrondes voor kandidaten en amendementen voegen weinig toe, juist omdat iedereen zo kort de tijd krijgt.

In plaats van al dat hand opsteken en knopjes indrukken worden congressen netwerkbijeenkomsten, waar iedereen elkaar weer eens zien kan. Er is dan ook ruimte voor inhoudelijk debat. Dat zijn juist dingen waarvoor je elkaar wél lijfelijk moet ontmoeten. Heel concreet: overdag discussiëren over de hoofdlijnen van een programma en ‘s avonds even achter de computer om de amendementen door te akkeren. Enfin, roept u maar: goed idee?