Toekomst GL: stoppen met politiek?

752

Jullie gaan natuurlijk ook allemaal netjes de vier pagina’s erover lezen in het GroenLinks Magazine, dat vandaag in de bus viel, maar laat ik kort verslag doen van de toekomstcommissie die vandaag weer plenair vergaderde. We zijn van de oorspronkelijke 45 leden gekrompen tot ongeveer de helft, wat het gezelschap behoorlijk wat werkbaarder maakt.

Alle procesdingetjes zijn niet zo interessant voor de buitenwacht, dus laat ik een thema uit de structuurwerkgroep bij de kop pikken: is GroenLinks teveel gericht op het politieke handwerk als middel om haar doelen te bereiken? Er bestaat alom een gevoel dat we meer ‘de straat op moeten’, maar hoe ver moet je daarin gaan? Stel dat een afdeling besluit niet meer te streven naar een plek in de gemeenteraad, maar als milieu-actiegroep verder te gaan, om op die manier de politiek te beïnvloeden. Staan we daar neutraal tegenover?

In hoeverre GroenLinks een politieke partij moet zijn of een open beweging is één van de dilemma’s die vanuit de subcommissie over partijstructuur aan de orde komen op 24 mei, wanneer de resultaten van een dik half jaar denkwerk weer de partij ingemikt worden. Ik zal erbij zijn en hopelijk vele anderen ook.