Toekomst GroenLinks, bijvoorbeeld: partijraad

745

Doet die toekomstcommissie van GroenLinks nog wat? Nou, Arnoud, dat is zeker het geval. Aanstaande zaterdag hebben we een fikse plenaire vergadering, waarin we gaan bespreken wat ter tafel komt tijdens het forum in mei en wat op het congres in november.

Oke, het had misschien sneller gekund, maar een commissie van 45 plus ondersteuners (die het meeste werk doen) heeft nu eenmaal tijd nodig om op één lijn te komen. Zolang de deadline niet hard nadert, is de verleiding groot door te blijven filosoferen.

Mijn persoonlijke pakkie-an vormen statuten en huishoudelijk reglement. Die dateren nog grotendeels uit de PPR-tijd en zijn in de loop der jaren volgehangen met amendementen om problemen die op dat moment speelden op te lossen. Overbodige dingen zijn er nooit uitgehaald, met het bestaan van internet als communicatiemiddel wordt geen rekening gehouden.

Een mooi voorbeeld van een anachronisme is de samenstelling van de partijraad. Bij de PPR stonden afdelingen centraal: die vaardigden mensen af naar congres en partijraad. Voor het congres is dat inmiddels afgeschaft, maar voor de partijraad bestaat die structuur nog wel. In een partij waarin individuele leden centraal staan, zou het logischer zijn als de partijraad haar legitimiteit aan het congres ontleende dan aan de afdelingen. Een lekker punt om het in april eens met de partijraad over te hebben.