Embryo’s en seculiere hufterigheid

856

Wijlen Ab Harrewijn, dominee en GroenLinks-kamerlid, stond destijds in het euthanasie-debat tegenover christenen die vonden dat het allemaal niet mocht. Hij vond als christen namelijk van wel. Tegelijkertijd ergerde hij zich aan de botheid waarmee de seculiere voorstanders van euthanasie omgingen met de gevoelens van hun gelovige collega’s.

Een sterk staaltje daarvan gaf staatssecretaris Jet Bussemaker weg door een uiterst gevoelig besluit over preselectie van embryo’s zonder overleg met haar CDA- en CU-collega’s naar de kamer te sturen. Als ze het nou uit overtuiging gedaan had, omdat ze de confrontatie wilde aangaan, maar nee, ze had gewoon niet door hoe gevoelig het lag. En nu is het dus van de baan – niet zo zeer een straf voor een slecht voorstel, als wel voor een volstrekt gebrek aan empathie.