Tip voor imams: maak er een cartoon van

843

“Nou, het Nekschot-debat over al dan niet haatzaaiende cartoons is voorbij, mensen. Het vrije woord heeft gezegenvierd. Dan gaan we nu door naar het volgende debat: al dan niet haatzaaiende imams. Het woord is aan de heer Kamp.”

“Ja, mevrouw de voorzitter, die imams moet de mond gesnoerd worden en dan moeten ze niet dertig uurtjes in een comfortabele cel, maar veel langer, net zo lang tot we een gelegenheid hebben ze het land uit te mikken. Heel vervelend dat ze niet oproepen tot geweld, maar toch moeten we ze aanpakken.”

“Wij van de PvdA zijn het helemaal met de VVD en het CDA eens op dit punt, mevrouw de voorzitter. Salafisten isoleren zich van de samenleving en we moeten alle middelen aangrijpen om ze weg te pesten. Dit soort meningen horen in dit land niet vrij geuit te worden.” (gc)