Europa richt pijlen op Leefbaar Rotterdam

937

GRECO, de corruptiewaakhond van de Raad van Europa, maakte gisteren een rapport openbaar over de financiering van Nederlandse politieke partijen (dank, Geen Commentaar). Geen schandalen, maar het kan transparanter. Deze passage vind ik met name interessant (GET is het GRECO-team dat het rapport schreef):

“85. Een laatst aandachtspunt voor het GET ten aanzien van transparantie is de kwestie van plaatselijke politieke partijen die niet zijn vertegenwoordigd in het parlement. Sommige van deze partijen hebben, vooral in grote steden als Rotterdam, grote invloed en behoorlijke financiële middelen tot hun beschikking. Aangezien het GET van mening is dat het risico van een twijfelachtige financiële afhankelijkheid misschien zelf groter is op plaatselijk niveau dan op nationaal niveau, vindt het GET het raadzaam dat er in overleg met gemeenten verdere maatregelen worden genomen om de transparantie in de financiering van plaatselijke partijen te verbeteren. In dit opzicht is het GET ook van mening dat het in het belang is van ‘gelijkheid voor de wet’ dat als plaatselijke afdelingen van nationale politieke partijen worden onderworpen aan strengere verplichtingen ten aanzien van openbaarmaking, dezelfde voorwaarden ook van toepassing zouden moeten zijn op partijen die alleen op plaatselijk niveau in grote gemeenten opereren. Daarom adviseert het GET om maatregelen te nemen ter vergroting van de transparantie in inkomsten en uitgaven van politieke partijen op plaatselijk niveau.

Hier wordt Leefbaar Rotterdam net niet bij naam aangesproken op belangenverstrengeling. Nou vroeg ik me bij de vorige verkiezingscampagne al af waar LR het geld vandaan haalde om posters op dure reclameplekken te laten hangen en zo nog het een en ander. Daar wilde de partij toen geen inzicht in geven. Maar zoals ze zelf zo graag beweren: wie niks te verbergen heeft, hoeft niets te vrezen. Dus de gedachte dat er iets stinkt, is gerechtvaardigd.