Het woord is aan mevrouw Tiemen over Congo

940

“Mevrouw, de voorzitter, laat ik beginnen met het goede nieuws. De geiten die in Congo in de gevangenis zaten, zijn vrijgelaten. Wij van de Partij van de Dieren zijn bovendien verheugd dat in Congo geiten wèl serieus worden genomen. Als zij illegaal verhandeld worden, zijn ze even verantwoordelijk als de handelaren zelf. In Nederland worden geiten in dit soort gevallen als willoze objecten behandeld.”

“Wij willen daarom pleiten voor de bouw van humane, pardon, animale dierengevangenissen. Nu belanden stoute dieren vaak tussen de lieve dieren in het asiel. Hele stoute dieren, vooral honden, worden zelfs met de schandpaal bedreigd, omdat men niet weet wat met hen te doen. Hele rassen worden gestigmatiseerd. Laten we een voorbeeld nemen aan Congo en dieren individueel aanspreken, zoals we dat zelf ook zouden willen.”