Victor Reijkersz is een cryptocommunist

932

Victor Reijkersz, raadslid voor Leefbaar Rotterdam, vindt de armoedeval gewoon heel erg onrechtvaardig: als een uitkeringsgerechtigde gaat werken, gaat hij er in inkomen soms op achteruit. Daar heeft hij een eenvoudige oplossing voor: als je de armen armer maakt, lijkt het alsof mensen met lage lonen erop vooruit gaan.

Victor wil mensen met een uitkering een keuze voorleggen: leven in armoede of aan de slag in de gemeentefabriek. Ouderwetse werkverschaffing dus, op een gigantische schaal als veel mensen de fabriek boven armoede verkiezen – vele malen groter nog dan sociale werkplaatsen en Melkertbanen samen.

Wat Victor er niet expliciet bij vertelt is of dat werk zinnig moet zijn. Moet de gemeentefabriek verkoopbare producten en diensten leveren en dus met overheidssteun de vrije markt op gaan, of is het slechts bezigheidstherapie dan wel overheidswerk dat anders zou blijven liggen? In het laatste geval wordt het wel hele dure grap.

De gemeentefabriek van Reijkersz is vooral een ideologisch product, een antwoord op een gevoelde onrechtvaardigheid jegens het werkende proletariaat. In de voormalige DDR (om maar eens een favoriet land van Ronald Sörensen van stal te halen) lag dezelfde ideologie ten grondslag aan de gedecreteerde volledige werkgelegenheid. Victor Reijkersz is, net als de grote Pim, een cryptocommunist.