Wim de Boer gaat GroenLinks R’dam doorlichten

966

Op internet is-ie nog niet te vinden, maar in de papieren GroenLinks Magazine staat een stuk over dat het laatste woord over de kwestie Kaya nog niet gezegd is. Het gouden trio Kaya/Meijer/Vonkeman kruipt nog maar eens in de slachtofferrol, terwijl toenmalig wethouderskandidaat Johan Grijzen fouten in de verkiezingsstrategie duidt. Fractievoorzitter Anneke Verwijs, loyaal tot op het bot, houdt zich op de vlakte en doet daarmee zichzelf tekort. Het is aan haar te danken dat de partij nog iets van haar gezicht op het stadhuis heeft kunnen redden.

Daarom is het goed dat het nakaarten niet bij dit artikel ophoudt. De ledenvergadering van GroenLinks Rotterdam heeft voormalig senator Wim de Boer verzocht de hele zaak tegen het licht te houden vanaf het moment dat de kandidaatstelling voor de vorige verkiezingen geopend werd. De verleiding is natuurlijk groot om daarop vooruitlopend al commentaar te leveren, maar dat ga ik voor de verandering maar eens niet doen.

Wel ga ik proberen ervoor te zorgen dat het rapport voor een zo groot mogelijk deel openbaar wordt. Onwil en angst om onaardige dingen over mensen te zeggen liggen ten grondslag aan het debacle, en hebben er mede toe geleid dat het voor Orhan veel pijnlijker is geworden dan nodig was. In die val moeten we niet nogmaals trappen.