Inderdaad een vrij flets beginselprogramma

1014

Ja, maar wat vind je nou van het beginselprogramma zelf, wilde Brechtje weten in reactie op mijn kritiek op de critici. Nou, wat David zegt: het is nogal een flets beginselprogramma.

Het viel ook niet te verwachten dat het scherper zou zijn dan het vorige. GroenLinks is in de achttien jaar van zijn bestaan geëvolueerd van een gemarginaliseerde linkse fusieclub tot een relatief brede links-liberale partij. De opkomst van de SP en de ontideologisering van de PvdA hebben de partij naar het midden geduwd. Die ontwikkeling uit zich in de noodzaak om in de beginselen een breder spectrum aan meningen te vangen.

Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen deze beginselen zou kunnen onderschrijven. De tekst ademt in alles GroenLinks uit, zoals het nu is. Betrokken, solidair en consequent. Iets meer bevlogenheid zou fijn zijn, maar daar hebben we Dwars voor. Ultiem geloof ik echter niet dat een tekst de partij definieert. Dat zijn de mensen. Als die veranderen, verandert de partij mee en zullen de teksten zich laten kneden.