Mosquito is een martelapparaat

1017

Honderden gemeenten gebruiken de Mosquito, een apparaat dat een hoge toon produceert die jongeren nog net wel kunnen horen, maar ouderen niet. De gedachte is dat jongeren het geluid zo irritant vinden dat ze bij het apparaat uit de buurt blijven. Een soort preventief straatverbod voor een hele leeftijdscategorie, zeg maar.

Maar terwijl lokale politici roepen om meer, is minister Guusje ter Horst ineens aan de noodrem gaan hangen. Argument: het zou wel eens de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam kunnen schenden. In normaal Nederlands: de Mosquito is een martelapparaat.

Okay, dat is allicht wat overdreven, gegeven de definitie van de Verenigde Naties. De Mosquito is eerder de auditieve equivalent van de corrigerende tik. Maar ook die is sinds 2006 verboden. (gc)