Natafelen 1: Kritisch GroenLinks

1018

Volgens Michel heeft Kritisch GroenLinks (een groep turbolinkse leden geformeerd rond het oude partijbestuur van de PSP) na het afgelopen congres afgedaan. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Het krantenartikel van vrijdag was inderdaad een rancuneuze faux pas, maar over het algemeen heeft KGL zichzelf een prima positie verworven door zich weliswaar op de linkervleugel maar wel constructief op te stellen.

Iedere partij heeft zijn ouwe knarren die zich nog heel erg eigenaar van de partij voelen en met leden ogen toezien hoe de jonge generatie een nieuwe koers inslaat. Denk Jan Pronk, Marcel van Dam, Dries van Agt. Maar waar zij zich gemarginaliseerd hebben, hebben Leo Platvoet en de zijnen van meer realiteitszin blijk gegeven door aan te haken bij het beginselprogramma en het vrij algemene gevoel dat het wel wat scherper geformuleerd kon.

Veel van de door KGL opgestelde amendementen kregen steun van het partijbestuur en waren opgesteld in samenspraak met verschillende andere groepen. Dat ook nog enkele met een negatief pre-advies aangenomen werden, geeft aan dat KGL het sentiment in de partij goed heeft aangevoeld zonder in extremen te vervallen waar het partijbestuur ‘zeer ontraden’ of woorden van die strekking voor had moeten gebruiken. Het partijbestuur verdient overigens ook een compliment voor de manier waarop ze in het wordingsproces van het beginselprogramma iedereen de ruimte heeft gegeven.

Bovendien houdt de aanwezigheid van vleugels de partij scherp. Normaalgesproken heb je daar een jongerenorganisatie voor, maar Dwars is de laatste jaren wel heel erg loyaal. Dus al ben ik het meestal niet met ze eens, ik ben best blij dat er zoiets als KGL bestaat. Alleen de oprispingen van bitterheid mogen eruit.