Sri Lanka: geen oplossing in zicht

1065

In zekere zin is een militaire nederlaag van de Tamil Tijgers, dezer dagen iets dichterbij gebracht door de val van het politieke hoofdkwartier Kilinochchi, ook een zegen voor de Tamil bevolking zelf. De Tijgers zijn namelijk net zo wreed jegens de eigen bevolking als tegen de regeringstroepen. Daardoor slaagden ze erin de enige spreekbuis te worden van de Tamils, die zich achtergesteld voelen op het door etnische Singalezen gedomineerde eiland.

Mede als gevolg van de oorlog en het ontbreken van gematigde gesprekspartners is de Singalese politiek sterker anti-Tamil geworden. Er ligt al enige tijd een concept voor een nieuwe grondwet die voorziet in een rechtvaardiger verdeling van macht in het land, maar de twee voornaamste Singalese partijen weigeren die te tekenen, ondanks druk uit het buitenland. Het is nog maar de vraag of die bereidheid zal groeien als de Tijgers verslagen worden. Zonder politieke oplossing is het echter een kwestie van tijd voor een nieuwe opstand uitbreekt.

Overigens zal ook de eventuele verovering van het militaire hoofdkwartier van de Tijgers, Mullaitivu, niet het einde van de oorlog betekenen. De Tijgers hebben een jaarbudget van 200 miljoen euro, grotendeels afgeperst van in het buitenland woonachtige Tamils. Die stroom droogt niet op. Als terreur/guerillagroep kunnen de Tijgers ook doorvechten zonder eigen grondgebied, zoals ze aantoonde door meteen na de verovering van Kilinochchi een bomaanslag te plegen in de hoofdstad Colombo.

Sterker nog, als ze niet meer een eigen ‘land’ te besturen hebben, kunnen de Tijgers hun volledige budget weer in oorlogsvoering stoppen. Het huidige militaire offensief van de Srilankaanse regeringstroepen markeert dan eerder een nieuwe fase dan het einde van het geweld. De oorlog heeft tot nu toe 70.000 mensen het leven gekost. Ongeveer 230.000 mensen zijn op de vlucht voor de recente gevechten rond Kilinochchi en Mullaitivu. (gc)