Vriendjespolitiek

1084

Met mijn voornemen dit jaar minder compulsief te bloggen gaat het behoorlijk goed. Dus schaam ik me er niet voor regelmatig op andermans bandwagon mee te liften, deze keer door het idee van Arnoud en Michel te volgen inzake vriendjespolitiek. Ziehier het resultaat:

Vriendjespolitiek

Enfin, u ziet het, mijn culturele smaak volgt keurig die van de partijchef. Ik ga vanavond weer gerust slapen.