Preventief fouilleren: voorral doorrgaan

1207

Het fijne van preventief fouilleren is dat het altijd zinvol is. Als er veel wapens gevonden worden, dan is het blijkbaar nodig. Als er weinig wapens gevonden worden, dan is het kennelijk effectief. Geen wonder dat zowel Amsterdam als Rotterdam de afgelopen twee weken besloot het beleid onverkort door te zetten.

Daar valt iets tegenin te brengen. Het linkse onderzoeksbureau Jansen en Janssen hield de Amsterdamse evaluatie tegen het licht en concludeerde dat je moeilijk van ‘effectief’ kunt spreken als je vooraf geen doelen hebt gesteld en iedere mate van wapenvondst als een succes uitlegt. Ondanks het preventief fouilleren staan Amsterdam en Rotterdam nog stijf bovenaan in de misdaadmeter, maar dat toont natuurlijk eens te meer aan hoe nodig het is (of dat het nog erger zou zijn zonder).

Barry Stevens in de Soundmixshow, daar doet de besluitvorming rond preventief fouilleren nog het meest aan denken. Of de kandidaat nu kansloos is of getalenteerd: ‘Voorral doorrgaan’. Het publiek vermaakt zich immers. Bij preventief fouilleren geldt hetzelfde: van de Rotterdammers vindt 87 procent het geweldig. Of het werkt, is daarom nauwelijks relevant meer. Preventief fouilleren is een crowd pleaser. (gc)