GroenLinks vs VVD over surveillance

1375

In Rotterdam is GroenLinks altijd de sterkste tegenstander van het elektronisch in de gaten houden van burgers met bijvoorbeeld camera’s. Privacy, u weet wel. De VVD is (met andere partijen) vanouds een groot voorstander: veiligheid rechtvaardigt een inbreuk.

Maar wat lees ik nu in GroenLinks Magazine: in Heerhugowaard is het net omgekeerd (artikel staat helaas niet online). Hier pleit GroenLinks voor het aanbrengen van chips in vuilcontainers om burgers te kunnen betrappen op een milieudelict, terwijl de VVD juist voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer staat.

Waaruit je, met de nodige voorbehouden, zou mogen afleiden dat het niet om het principe van de privacy gaat, maar het doel van de schending. GroenLinks vindt veiligheid op straat geen goede reden, maar milieu wel. Bij de VVD is dat omgekeerd.