Wie is Ahmed Harika?

1609

Van de drie Rotterdammers op de concept kandidatenlijst van GroenLinks is Ahmed Harika landelijk het minst bekend. Hij is ook de enige die geen reclame voor zichzelf maakt door een stukje te schrijven waarin hij zich voorstelt. Ahmed is namelijk een oprecht bescheiden mens.

Daar mag best verandering in komen, meent ook de kandidatencommissie in haar advies. Ahmed kan namelijk wel wat. Waar GroenLinks in Rotterdam als geheel ver achterblijft bij de PvdA, kwam de partij onder aanvoering van Ahmed in de deelgemeente Noord bijna langszij. Alleen in Amsterdam-Centrum haalde GroenLinks percentueel meer stemmen. Ahmed is nu de nestor in een bestuur met PvdA en D66.

Verder sluit ik me graag aan bij de kandidatencommissie: “Met zijn persoonlijkheid, expertise en met name zijn zorgvuldige stijl van opereren, kan Ahmed veel verschillende partijen aan zich binden, zowel in de politieke arena, als in de samenleving.” Gelukkig wil hij voorlopig in Rotterdam blijven, maar hij hoort uiteraard wel op de hoogste plek in het blok opvolgers.