Persbericht: Watt teleurgesteld over collegebesluit

1639

Stichting Culturele Activiteiten Rotterdam (Watt) is teleurgesteld over het zojuist bekend gemaakte collegebesluit om geen steun meer te bieden aan Watt. Het besluit is een schending van een in december 2008 door het vorige college afgegeven garantie, die behelsde dat de gemeente het tekort van Watt over 2009 zou aanvullen, gezien de grote financiële risico’s die Watt op aandringen van de gemeente zou nemen.

Watt is met name teleurgesteld omdat het college een alternatief plan, dat evenveel kost als het stukgelopen plan van het college zelf, niet serieus in overweging heeft willen nemen. Watt roept daarom de gemeenteraad op om dit plan alsnog te bestuderen. Anders zal de 2,5 miljoen euro die de gemeente tot nu toe in Watt stak, verloren blijken. Watt is sinds begin dit jaar rendabel.

De afgelopen dagen hebben diverse instellingen, waaronder Rotterdam Marketing en de Rotterdam Media Commission, het college opgeroepen om Watt te behouden vanwege onder andere het economische en imago-belang van Watt voor Rotterdam.

Het nieuwe Watt is een fusie van het oude Watt en WaterFront, bedoeld om Watt te redden met het oog op het jongerenjaar. Het is een zure constatering dat nu het jongerenjaar voorbij is, ook Watt kennelijk als overbodig wordt beschouwd.